About Us

 

昇利於民國93成立,以導電地磚/高架地板/各式PVC地磚

及EPOXY地坪為主要服務項目,秉持著專業技術、

服務熱誠與優質開發為原則,用心為您做最好的服務。                                                                                                                                                         

我們希望帶給客戶誠實可靠,工作認真有效率並負責的企業形象,

提供最好的產品與專業的服務品質。

我們有優良的施工團隊與技術,這是我們所重視的專業。

用心的服務,負責任的態度,是我們的宗旨。